maanantai 3. syyskuuta 2007

S60 SDL toiminnassa!/ S60 SDL working!

On kyllä syytä juhlia nyt, kun viimeinkin sain SDL:stä kaiken haluamani toimimaan S60-ympäristössä emulaattorille. Viimeinen ongelmani oli kuvan lataus, joka ei millään onnistunut. Yritin ladata sitä ohjelmassani komennolla:

  kuva = SDL_LoadBMP("kuva.bmp");

Tällöin kuva olisi ladattu oletushakemistosta eli SDK:n \epoc32\release\winscw\udeb\z\private\[UID] -kansion sisältä. Täältä se ei siis millään ilveellä latautunut, mutta kun muutin hieman polkua koodissa ja kopioin kuvan ko. kansioon:

  kuva = SDL_LoadBMP("C:\\kuva.bmp");

...niin johan alkoi tapahtua! Kuva näkyi hienosti näytöllä, eikä mitään virheellistä ollut havaittavissa. Kansio on tuossa tapauksessa \epoc32\winscw\c\.
Jotain ongelmaa sen kanssa tosiaan on silloin, kun tuolta UID-hakemistosta yritetään kuvaa ladata. Tulokseksi tulee siis tuolloin pelkkä musta ruutu. Nyt on kuitenkin kaikki hyvin ja voisi jotain peliä alkaa väsäämään SDL:llä.

Symbian-guru Markus Mertamalle vielä julkinen kiitos siitä hyvästä, että hän on auttanut minua paljon saadakseni tämän SDL:n toimimaan S60 3rd Edition -ympäristössä. Ja suuri kiitos siitä, että hän on portannut SDL:n Symbianille!


It's time to celebrate now when I finally got everything in SDL working on the S60 environment for the emulator. The last problem was loading the image, which didn't work at all. I tried to load it with the command:

  kuva = SDL_LoadBMP("kuva.bmp");

This way the image file would be loaded from the default directory, that is inside the SDK's \epoc32\release\winscw\udeb\z\private\[UID] folder. From there it didn't get loaded in any way, but when I changed the code a little bit and copied the image file into the folder:

  kuva = SDL_LoadBMP("C:\\kuva.bmp");

...something really started happening! The image showed up brilliantly on the screen, and nothing erroneus was in sight. The folder in that case is \epoc32\winscw\c\.
Some problems I had with it, when the image is tried to be loaded from the UID folder. The result will then be just a black screen. But, now it's all right and I could start to make some kind of game with SDL.

For the Symbian guru Markus Mertama I'd like to give a public acknowledgement for the good he has given to me by helping to get this SDL working on S60 3rd Edition environment. And a huge thank you for porting SDL onto Symbian!

Ei kommentteja: