perjantai 14. joulukuuta 2007

Uusi SDL:n versio S60:lle/ New version of SDL for S60

Lyhyestä virsi kaunis:
Markus Mertama on koostanut uuden version SDL:stä. Version päivämäärä on 26.11.2007 ja sen saa ladattua Markuksen SDL-sivulta.


The shortest hymns are the best:
Markus Mertama has compiled a new version of SDL. The version's date is 26.11.2007 and it's availlable for download at Markus' SDL page.

maanantai 3. joulukuuta 2007

Ubuntu: Unreal Tournament GOTY

Eilen sain päähäni kokeilla Unreal Tournament: Game Of The Yearia Ubuntulle ja katastrofihan siitä seurasi, niin kuin saattoi odottaakin. Nukuin yön yli ja tänään sain toimimaan ko. pelin. Ajattelin auttaa kanssapelaajiani asentamaan pelin onnistuneesti Ubuntu 7.10:lle (ja ehkä myös aiemmille versioille) alla olevilla ohjeilla. Tärkeää on, että sinulla on pelin 2 CD:tä saatavilla. En ole varma, tarvitsetko Wine-emulaattoria pelin pyörittämiseen, mutta jos peli ei lähde käyntiin lainkaan, niin siinä tapauksessa kannattaa kokeilla sen asentamista.

Proseduuri menee näin:
1. Lataa Linux-asentaja täältä: http://www.liflg.org/?catid=6&gameid=51 (tiedosto unreal.tournament_436-multilanguage.goty.run)
2. Avaa Pääte ja muuta oikeutesi rootiksi (komento "sudo -i"). Mene kansioon, johon latasit tiedoston.
3. Kirjoita Päätteessä "sh unreal.tournament_436-multilanguage.goty.run"
4. Asenna ohjelma haluamillasi valinnoilla. Kun olet asettanut CD 2:n, juuttuu asentaja paikoilleen pitkäksi aikaa, mutta älä huoli: tietokone vain purkaa karttatiedostoja. Voit tarkkailla prosessia Päätteessä.
5. Kun asennus on valmis, mene sijaintiin, johon asensit pelin (oletus /usr/local/games/ut) ja avaa System-kansio.
6. Etsi tiedosto ut-bin ja tuplaklikkaa sitä. Peli lähtee käyntiin minuutin-parin kuluttua ja sinun pitäisi päästä pelaamaan sitä.
7. Oletuksena Päätteessä ei toimi komento "ut", jolla peli lähtisi käyntiin, mutta sen saa toimimaan kirjoittamalla "sudo dpkg-reconfigure dash" ja vastaamalla "No" kyselyyn, joka tulee eteesi.
Jos Päätteeseen tulee ilmoitus: "Couldn't run Unreal Tournament (ut-bin). Is UT_DATA_PATH set?", niin sitten sinun täytyy antaa Päätteelle komento "export UT_DATA_PATH=/usr/local/games/unreal/System" (jos polkusi on eri kuin tuossa, niin korvaa tuo sillä).


Yesterday it got into my mind: trying Unreal Tournament: Game Of The Year on Ubuntu. But as expected, the installation became a complete disaster. I slept over it and today I got the game working. I thought I should help fellow players to install the game succesfully for Ubuntu 7.10 (and maybe also for earlier versions) with the instructions below. It's important that you have the game's 2 CDs available. I'm not sure, if you need Wine emulator to run the game, but if the game doesn't even start, you should try installing it.

The procedure follows:
1. Download the Linux installer from here: http://www.liflg.org/?catid=6&gameid=51 (file unreal.tournament_436-multilanguage.goty.run)
2. Open Terminal and become root (command "sudo -i"). Go to the folder where you downloaded the file.
3. Write "sh unreal.tournament_436-multilanguage.goty.run" in Terminal.
4. Install the program with the selections you want. When you have put the CD 2 in, the installer gets stuck for a long time, but don't worry: the computer just extracts the map files. You can monitor the process in Terminal.
5. When the installation is complete, go to the location where you installed the game (default /usr/local/games/ut) and open the System folder inside it.
6. Find the file ut-bin and double click it. The game starts in a minute or two and you should be able to play it.
7. As default the command "ut", which is used to launch the game, doesn't work in Terminal, but it can be set to work by running a command "sudo dpkg-reconfigure dash" and by answering "No" to the query that comes in front of you.

If Terminal says: "Couldn't run Unreal Tournament (ut-bin). Is UT_DATA_PATH set?", you must give it the command "export UT_DATA_PATH=/usr/local/games/unreal/System" (if your path is different, replace that with it).

lauantai 24. marraskuuta 2007

Linux ennen XP:tä/ Linux over XP

Kun olin jonkin aikaa lueskellut Nokia N800:n käyttäjäkommentteja ja arvosteluja, päätin ottaa selvää Linux-käyttöjärjestelmästä. Totesin, että sitä kannattaa aikakin kokeilla, ja varsinkin sen vuoksi, että Windows XP rullaa tässä tietokoneessa (500 MHz, 320 MB RAM) aivan liian hitaasti. En ainakaan menettäisi mitään.

Päätin valita Ubuntun (7.10, Gutsy Gibbon) jakeluversioksi. Se osoittautuikin todella hyväksi valinnaksi, koska nyt tietokoneen käyttö on todellakin nopeutunut huomattavasti. Tietokoneessa on vielä hieman liian vähän muistia, koska Operan ollessa päällä (monta välilehteä samaan aikaan) on vapaata muistia noin 10 megatavua. Mutta emolevylleni saa laajennettua muistia 3 x 256 MB:n verran eli 768 MB:iin, joten siihen tähdätään. Jos sinulla on myytävänä PC100-yhteensopivia 256 MB:n kokoisia DIMM-muisteja halvalla, niin olisin kiinnostunut :)

Linux on kyllä erikoinen järjestelmä, ja olen todella vaikuttunut Lisää/poista-ohjelmasta. Siellä on massiivinen lista ohjelmista, jotka sopivat tähän jakeluversioon ja riittää, kun rastitat listasta haluamasi ohjelmat ja sitten ohjelma asentaa ne järjestelmään. Lisäksi Pääte-sovellus (Windowsin Komentoriviä muistuttava ohjelma) on todella hieno, koska siinä on C- ja C++-kääntäjä integroituna ja kirjastoja (esim. SDL) voi lisätä haluamansa mukaan.

Olen todella tyytyväinen Windows XP:stä Linuxiin siirtymiseen. Vielä täällä on toinen (tai oikeastaan kaksikin) kone, jossa on Windows XP, eli XP:n ominaisuuksia tarvittaessa ei tarvitse asentaa uudelleen sitä tähän tietokoneeseen.


When I had some hours read Nokia N800's user comments and reviews, I decided to read some information about Linux operating system. I discovered that I should give it at least a try, and especially for the reason that Windows XP runs just too slow on this computer (500 MHz, 320 MB RAM). At least I wouldn't lose anything.

I determined to single out Ubuntu (7.10, Gutsy Gibbon) as the distribution. It showed to be a very good choice, because now using the computer has become noticeably faster than before. There's still a bit too little memory, because when Opera is on (many tabs at the same time), the amount of free memory is about 10 MB. But my motherboard can hold up to 3 x 256 MB amount of memory, so I'm aiming at 768 MB of RAM. If you have PC100-compatible 256 MB -sized DIMM memory modules for sale, I'd be interested :)

Linux sure is a extraordinary system, and I am very impressed by the Add/remove program. There's a massive list of applications that are compatible with this distribution and it's enough to check the boxes of desired programs. Then the application installs them onto the system. In addition to that, the Terminal-application (equivalent to Windows' Command line) is very neat, because there's an integrated C and C++ compiler and one can add libraries (e.g. SDL) into it when the person wants.

I'm most satisfied for the transference from Windows XP to Linux. Yet here is another computer (actually two), where there is Windows XP, so when I need XP:s properties, I don't have to reinstall it onto this computer.

torstai 15. marraskuuta 2007

Nokia N800

Heh, päätökseni horjuvat puolelta toiselle kuin lipputangot syysmyrskyssä. Ensin ajattelin ostaa Nokia N93:n, sitten E90:n ja nyt olen tullut siihen päätökseen, että jos en ostaisikaan Symbian-pohjaista kännykkää, vaan siirtyisin Linux-laitteiden käyttäjäksi. Eli Nokia N800 ja siihen lisäksi puhelu- ja SMS-tarkoituksiin Nokian peruskännykkä 5110 tai vähän kehittyneempi 5510, jotka kummatkin omistan. Minusta Nokia N800:n tekniset tiedot ja hinta näyttävät niin hyviltä, että olisi melkein hullua ostaa sen sijaan Nokia E90, jossa saattaa vielä olla näytön naarmuuntumis- ja rasvoittumisongelmakin. Se ei olisi mukavaa puhelimessa, jonka OVH on tuhannen euron paikkeilla.

Nokia N800 kiinnostaa hyvien videonkatselu-, internet- ja pelimahdollisuuksiensa puolesta. Näyttö on 800 x 480 pikseliä, prosessorin taajuus saadaan uuden Maemo OS2008:n avulla kellotettua 400 MHz:iin, ja Youtuben videotkin toimii tässä uudessa käyttöjärjestelmässä lukemani perusteella niin kuin sen pitääkin eli pehmeästi. Doomia ja Quakea pystyy pelaamaan siististi ja kaikenlaista hyötyohjelmaakin löytyy tälle koneelle. Ja miksei sitä äkkiä vääntäisi itsekin jonkinlaista ohjelmaa äkkiä tolle, kun tarve tulee?

Joka tapauksessa erittäin siisti laite on kyseessä ja täytyy tarkkaan miettiä, josko tuon sitten ostaisi, kun on rahaa (vakiolauseeni, (c) Sami Vuori 2007-2008).

-----

Ajattelin tätä ennen ostaa ZTC ZT8380 -mallia olevan puhelimen, joka on erittäin hienon ja teknisen näköinen ja suhteellisen kehittynyt kiinalaiseksi "halpapuhelinmalliksi". Alle 180 €:lla saisin tilattua sen tänne Suomeen, jos tulliinjäämisriskiä ei oteta huomioon (silloinhan tulee lisäksi ALV 22 % + tullivero 3,5 % paketin arvosta), mutta silti aika huono malli: Kysyin Sourcinggaten asiakaspalvelulta tuon kännykän GPS:stä ja sieltä ilmoitettiin että valitettavasti GPS on hyödytön täällä Suomessa, koska puhelimesta ei löydy karttaa tänne.

Katselin myös Nokia E90 -kopiota, mutta se ei kyllä kiinnosta paljoa, kun molemmat näytöt ovat samankokoiset (320 x 240 pikseliä), ja lisäohjelmiakaan ei pysty oletettavasti asentamaan tuohon kännykkään.


Heh, my decisions wobble from one side to another like flagpoles in an autumn storm. At first I thought I'd buy Nokia N93, then E90 and now I have come to a decision, that I wouldn't buy a Symbian based phone, but transferred into Linux devices. So Nokia N800 and in addition to that I'd use for phone and SMS purposes Nokia 5110 or 5510, which I'm an owner of both. I think Nokia N800's technical specifications and price look so good that it would almost be madness to buy instead a Nokia E90, which could even have the screen scratching and smudging problem. It wouldn't be so nice in a phone, which has an SRP of about a thousand euros.

Nokia N800 interests me because of its good video viewing, internet and gaming possibilities. The screen is of 800 x 480 pixels resolution, the processor's frequency can be clocked up to 400 MHz with the new Maemo OS2008, and from what I've read, Youtube's videos work as they should, cleanly that is. Doom and Quake can be played decently and every kind of utility programs can be found for this device. And why not quickly code myself some kind of program for this apparatus, when the need hits?

In every way it's a very neat device and I have to think carefully, if I'd buy it when I have enough money (the basic phrase, (c) Sami Vuori 2007-2008).

-----

Before this I wondered if I should buy ZTC ZT8380 branded phone, which is looks very cool and technical and is relatively developed for being a "Chinese cheapie." For under 180 € I could order it right here to Finland, if the risk of being caught in the customs isn't taken into observation (because then comes the 22 % VAT and customs taxes of 3,5 % of the overall product's price), but the device is still somewhat bad: I asked about the GPS property from Sourcinggate's customer service and they said that unfortunately the GPS is useless here in Finland because the phone doesn't have maps for this country.

I also looked at the Nokia E90 rip off, but it doesn't interest me much, when both screens are equally sized (320 x 240 pixels), and extra applications can't assumably be installed onto the phone.

torstai 1. marraskuuta 2007

Nokia E90:n SDK kansalle!/ Nokia E90's SDK for the people!

Mielialani nousi tavallista korkeammalle, kun My-Symbian.com-foorumin jäsen bigc raportoi uutisen, jossa kerrottiin, että Nokia E90:n SDK:ta saadakseen ei enää tarvitse ottaa osaa Forum Nokia S60 API Partnering Programiin, vaan nyt se on kaikelle kansalle ladattavissa Forum Nokian sivulta. Samalla sivulla on myös muita E-sarjan API:ja, ja nekin täysin maksutta ladattavissa. Parhain ohjelmointiin ja ohjelmien kehittämiseen liittyvä uutinen OpenC-pluginin jälkeen omasta mielestäni. Hienoa, Nokia!


My mood elevated onto higher levels than usual, when a member of My-Symbian.com forum, bigc, reported a news which told that in order to obtain Nokia E90's SDK one doesn't have to participate to the Forum Nokia S60 API Partnering Program, but now it's downloadable for all the people on a Forum Nokia page. On the same page there is also other E-series APIs, and they are also there just waiting to be downloaded with no kind of payments needed. I think this is the best news concerning programming and application development after the OpenC plugin. Bravo, Nokia!

tiistai 30. lokakuuta 2007

Hyvää kannattaa odottaa/ Good things are worth waiting for

Nokia E90 on ollut myynnissä Suomessa 12.6. lähtien. Nyt on neljä ja puoli kuukautta kulunut sen ensimmäisestä liikkeellelaskusta, ja nyt asiat vasta alkavat näyttää hyvältä. Tänään Nokia julkisti eurooppalaisiin laitteisiin uuden ohjelmistoversion (07.40.1.2), ja tässä versiossa vasta GPS:iin tuli AGPS eli Assisted GPS. Nyt GPS pääsee vasta kunnolla oikeuksiinsa. Lisäksi tässä versiossa on FPU-tuki (Floating Point Unit) otettu käyttöön, joten hinkan porttaama Quake 1 pystyy ottamaan kaiken irti Nokia E90:stä. Nokia on kaiketi saanut korjattua myös E90:n ulkokuoren viat eli näytön naarmuuntumisen ja likaantumisen.

Itselläni on sellainen periaate, että en osta mitään puhelinmallia julkaisuaikana, vaan odotan vähintään kolme kuukautta, että mallista tulee kunnon tarkasteluraportit ja käyttäjäkommentit internetiin. Tähän on kolme syytä:
- Valmistaja on saanut palautetta ostajilta ja on kehittänyt vähintään yhden uuden ohjelmistoversion ja se korjaa mahdolliset tuoteviat, niin kuin E90:n tapauksessa
- Softa on rikkaampaa, kun ohjelmoijat ovat ehtineet kääntää ohjelmansa uudelle puhelimelle
- Hinta alenee ja Huuto.netistä ja Matkapuhelinfoorumilta saa mallia parin sadan alennuksella

Nokia E90 menee hankintaan, jos sen hinta alenee 300-400 €:n paikkeille ja siihen on varaa.


Nokia E90 has been in sales in Finland from 12th of June. Now it has been four and a half months since its first launch, and not until now the things are looking good. Today Nokia published a new firmware version (07.40.1.2), and in this version for the first time the GPS got AGPS (Assisted GPS). Now the GPS gets its justice properly. This version also has the FPU (Floating Point Unit) support enabled, so the Quake 1, which is ported by hinkka, is able to get everything out of Nokia E90. Presumably Nokia has fixed also E90's exterior related faults, that is the scratching and smudging of the inner screen.

I have a principle that I don't buy any phone model at its launching time, but wait for at least three months so the model gets proper reviews and user comments onto the internet. There is three reasons for this:
- The manufacturer has got feedback from the buyers and has developed at least one new firmware and it corrects the possible product defects, as in the case of E90
- Software is richer when the programmers have had time to translate their programs onto the new phone model
- The price gets lower and the model is available on Huuto.net and Matkapuhelinfoorumi for some few hundred euros' discount

Nokia E90 gets purchased, if its price gets lowered to 300 to 400 euros and when I can afford it.

Canonin tiukat ruuvit/ The tight screws of Canon

Hankin Huuto.netistä vähän aikaa sitten Canon PowerShot A520 -mallisen kameran 10 €:lla. Juju oli siinä, että kamera oli viallinen, koska sitä käynnistettäessä objektiivi ei liikkunut ja näyttöön tuli virheilmoitus E18 eli Error 18. Ajattelin, että osaisin korjata kameran internetissä olevien lukuisten ohjeiden avustuksella, mutta toisin kävi. Yritin viimeisenä temppuna avata kameran ja tarkistaa objektiivin sisäosan, jotta näkisin, olisiko sinne juuttunut hiekkaa tai pölyä tai muuten vain objektiivi olisi luistanut paikaltaan.

Kuulostaa simppeliltä ja nopealta toimenpiteeltä, mutta niin kuin olin ounastellut, tuli tämä olemaan erittäin vaikeaa. Ensinnäkään en saanut ulkokuoren ruuveista yhtä avattua lainkaan, koska se oli niin tiukasti kiinni, ja minun piti sahata sen ympäriltä hieman kuoren muovia pois. Toinenkin tällainen tilanne tuli, kun olin päässyt yhden kerroksen sisemmäs kameraan. Nyt kaikkien ruuvimeisselieni päät olivat kuluneet pieniksi piikeiksi, joten minun täytyi lähteä 100 km:n päähän Turkuun hakemaan vanhemmiltani uutta ruuvimeisseliä. Sain tämän ruuvimeisselin avulla monta ruuvia auki, mutta eräät ruuvit eivät auenneet, enkä enää jaksanut temppuilla tämän kameran kanssa. Annoin sen isoveljelleni korjattavaksi, koska hän korjaa kameroita työkseen ja varmasti osaa sen korjata ja saa ruuvit auki jollain hienolla superruuvarilla.

Canon ja sen järjettömän tiukat ruuvit... Laitoin jopa ruuvimeisselin pakastimeen noin puoleksi tunniksi ja tällä tavalla yritin kutistaa ruuveja lämpölaajenemisen - tai tässä tapauksessa lämpösupistumisen - avulla. Ehkä ei olisi pitänyt ostaa kameraa ollenkaan.


A while ago I got myself a Canon PowerShot A520 camera model from Huuto.net for 10 €. The catch was that the camera was defective, because when starting up the objective didn't move and an E18 (Error 18) error message popped onto the screen. I thought I could fix the camera by following the numerous how-to instructions on the internet, but other happened. As a last gimmick I tried to dismantle the camera and check the objective's inner part so I could see if there was sand or dust stuck in there or otherwise if the objective had been slided from its place.

It sounds simple and quick procedure, but as I had expected, this turned out to be very difficult. First of all, I failed to unscrew one of the cover's screws because it was so tightly in its place, and I had to cut the plastic from around it. Another situation like this turned up when I had reached one inner layer inside the camera. Now all my screw drivers' tips were worn into small spikes, so I had to travel 100 km (one way) to get a new screw driver from my parents' place in
Turku. I got many screws open with this screw driver, but some screws just didn't get unscrewed, and I didn't have strenght enough to play tricks with this camera anymore. I gave it to my big brother to fix because he fixes cameras for living and he can surely fix it and gets the screws open with some fancy super screw driver.

Canon and its irrationally tight screws... I even put the screw driver in the freezer for some half an hour and this way tried to shrink the screws with the help of thermal expansion - or in this case - thermal contraction. Maybe I should have not bought the camera in the first place.

maanantai 29. lokakuuta 2007

90 % 9210:stä myyty/ 90% of the 9210 has been sold

Aiemmin blogikommentissani kerroin eläkkeelle jääneestä Nokia 9210:stäni ja siitä, että voisin myydä sen osina Huuto.netissä. Päätin tehdä myös niin ja onnistuihan se - ja sain enemmän rahaa kuin odotinkaan. Tieturin näyttö ostettiin 16 €:lla ja kaikki loput, paitsi saranalliset näytön ja sisänäppäimistön raamiosat, ostettiin 9 €:lla. Vielä nuo saranaosat ovat myymättä, mutta erään ostajan pitäisi olla tulossa hakemaan ne joku päivä. 25 € on melko hyvin; tuosta olisi kokonaisena saanut ehkä jotain 10-15 euroa Huuto.netissä.

Osina myyminen edellyttää Torx-ruuvaria, taitoa ja tekniikka. Itse tunnen Nokia 9210:n läpikotaisin, eikä mikään tuottanut ongelmia tuota purettaessa. Tieturin näytön irrottaminen oli ainoa homma, jota en ollut tehnyt kertaakaan, mutta eipä se kovin vaikeaa ollut onneksi.


Earlier in a blog entry I told about my retired Nokia 9210 and about the fact that I could sell it in parts on Huuto.net. I decided to do that and it worked - and I got more money than I thought. The inner display was bought for 16 € and all the rest, except the frame parts of the display and keyboard with hinges, was bought for 9 €. Those hinged parts are yet to be sold, but one buyer should be coming to get those some day. 25 € is pretty good; probably I would have got about 10 to 15 euros for the whole phone on Huuto.net.

Selling in parts requires a Torx screw driver, skill and technique. I myself know Nokia 9210 thoroughly , and nothing turned out problematic while disassembling the phone. Taking off the inner LCD was the only thing I hadn't done before, but luckily it wasn't very hard.

tiistai 25. syyskuuta 2007

Kuvani Flickr:ssä/ My photos on Flickr

Laitoinpa kunnon kuvasatsin Flickr.com-palveluun. Ajattelin, että siellä niitä voi helposti ja vaivattomasti katsella ja tällä tavalla myös muutkin saavat nähdä ottamiani otoksia. Nimimerkki on Sera88 (Sera oli varattu) ja tässä linkki kuviini:
http://flickr.com/photos/14042350@N06/


I uploaded a fine bunch of photos onto Flickr.com service. I thought it would be easy and troubleless to view them from there and this way other people get to see my shots as well. The nickname is Sera88 (Sera was taken) and here's the link to my photos:
http://flickr.com/photos/14042350@N06/

sunnuntai 16. syyskuuta 2007

Länsi-Turunmaan kaupunki/ The city of Länsi-Turunmaa

Sain vähän aikaa sitten tietää, että saaristokunnat Parainen, Nauvo, Korppoo, Iniö ja Houtskari yhdistyvät vuonna 2009, ja saavat nimekseen "Länsi-Turunmaan." Minusta tuo on ihan hieno ajatus, että kuntaliitos tehdään, koska uusi Länsi-Turunmaa alkaa kehittää lossi- ja datayhteyksiä sekä luvassa on muutakin hyvää saaristolaisille.

Minusta vaan tuo nimi on melko... typerä. Miksiköhän se ei pysynyt sen kunnan nimisenä, joka noista viidestä on ainoa kaupunki, eli Parainen. Vaikka tuo antaakin hyvän kuvan ulkopaikkakuntalaiselle siitä, että missä päin Suomea se sijaitsee, niin silti en pidä nimestä. Vaikka olenkin suurimman osan elämästäni (>12 vuotta) asunut Turussa, niin minulle tulee tuosta nimestä mieleen jokin teollisuusalue. Tosiasiassahan tuo saaristo on Suomen kauneinta aluetta ja todella viihdyttävä ja rauhallinen paikka. Se on myös maailman suurin saaristo saarien lukumäärän perusteella.

Olen useasti käynyt tuolla Suomen alueella ja ottanut parinsensataa kuvaa sieltä. Alla muutama kuva, jotka olen ottanut Nauvossa. Klikkaa suuremmiksi.


Not long ago I found out that the island municipalities Parainen, Nauvo, Korppoo, Iniö and Houtskari are joining in the year 2009, and they are given a new name of "Länsi-Turunmaa." I think it is a fine thought that the municipality joining is done, because Länsi-Turunmaa begins to develop ferry and data connections and there's other things coming up for those islanders.

But I think that name is somewhat... stupid (Western Turkuland). I wonder why it didn't keep the name of that municipality, which is the only city from those five municipalities: Parainen. Even though the new name gives a good picture of where it is located in Finland, I don't really like it. Although I have lived the most of my life in Turku (>12 years), this name gives me an impression of some sort of an industrial zone. The fact is that the archipelago of Turku is the most beautiful area in Finland and it's really soothing and peaceful place. It is also the biggest archipelago in the world by the number of islands.

I have many times visited that place in Finland and have taken a couple of hundred photos from there. Below is a few photos, that I have taken in Nauvo. Click to enlarge.Hyppyhämähäkki Ristihämähäkkir Ilta Nauvossa Nauvo

maanantai 10. syyskuuta 2007

Nokia E90:n emulaattori PC:lle?/ Nokia E90's emulator for PC?

Latasin S60 3rd Edition FP1 SDK:n ja käynnistin emulaattorin ja ihmetyksekseni huomasin, että Nokia E90:n näytön kokoista tilaa ei ollut saatavilla (800 x 352 pikseliä). Etsin tietoa netistä ja sain selville, että sellainen täytyy ostaa Forum Nokia S60 API Partnering Programin kautta.

Onnekseni SDL-peliohjelmoinnissa ei tarvitse E90:n APIa, koska pelin testaamisen voi hoitaa myös PC:n kautta (kiitos SDL-koodin alustariippumattomuuden).


I downloaded the S60 3rd Edition FP1 SDK and started the emulator and for my amazement I noticed, that there were no screen size available equal to the Nokia E90's (800 x 352 pixels). I searched the internet and found out that you have to buy one via Forum Nokia S60 API Partnering Program.

For my fortune, programming a game with SDL doesn't need the E90 API, as the testing can be done on the computer (thanks to SDL code's platform independency).

keskiviikko 5. syyskuuta 2007

Quake 1 portattu S60 v3.1:lle/ Quake 1 ported onto S60 v3.1

Suomalainen hinkka-nimimerkillä (myös ohinkka) Internetissä tavattava ohjelmoija on portannut Quake 1:n Symbian S60 3rd FP 1:lle. Ainoa, mikä ei toimi, on verkkopelaaminen. Peli toimii täydellisesti Nokia N95:llä.

Hinkan kotisivut:
http://koti.mbnet.fi/hinkka/

Tulee ylpeä olo kun ajattelee, että suomalaiset ovat tuoneet Symbian-alustalle CDoomin (Hannu Viitala) ja C2Doomin(Markus Mertama) ja nyt vielä Quakenkin.


A Finnish programmer named hinkka, who can be met on the Internet, has ported Quake 1 onto Symbian S60 3rd FP1. The only thing, that doesn't work, is the netplay. The game works perfectly on Nokia N95.

Hinkka's home page:
http://koti.mbnet.fi/hinkka/

I feel proud, when I think that Finnish people have brought CDoom (Hannu Viitala) and C2Doom (Markus Mertama) and now also Quake onto the Symbian operating system.

maanantai 3. syyskuuta 2007

S60 SDL toiminnassa!/ S60 SDL working!

On kyllä syytä juhlia nyt, kun viimeinkin sain SDL:stä kaiken haluamani toimimaan S60-ympäristössä emulaattorille. Viimeinen ongelmani oli kuvan lataus, joka ei millään onnistunut. Yritin ladata sitä ohjelmassani komennolla:

  kuva = SDL_LoadBMP("kuva.bmp");

Tällöin kuva olisi ladattu oletushakemistosta eli SDK:n \epoc32\release\winscw\udeb\z\private\[UID] -kansion sisältä. Täältä se ei siis millään ilveellä latautunut, mutta kun muutin hieman polkua koodissa ja kopioin kuvan ko. kansioon:

  kuva = SDL_LoadBMP("C:\\kuva.bmp");

...niin johan alkoi tapahtua! Kuva näkyi hienosti näytöllä, eikä mitään virheellistä ollut havaittavissa. Kansio on tuossa tapauksessa \epoc32\winscw\c\.
Jotain ongelmaa sen kanssa tosiaan on silloin, kun tuolta UID-hakemistosta yritetään kuvaa ladata. Tulokseksi tulee siis tuolloin pelkkä musta ruutu. Nyt on kuitenkin kaikki hyvin ja voisi jotain peliä alkaa väsäämään SDL:llä.

Symbian-guru Markus Mertamalle vielä julkinen kiitos siitä hyvästä, että hän on auttanut minua paljon saadakseni tämän SDL:n toimimaan S60 3rd Edition -ympäristössä. Ja suuri kiitos siitä, että hän on portannut SDL:n Symbianille!


It's time to celebrate now when I finally got everything in SDL working on the S60 environment for the emulator. The last problem was loading the image, which didn't work at all. I tried to load it with the command:

  kuva = SDL_LoadBMP("kuva.bmp");

This way the image file would be loaded from the default directory, that is inside the SDK's \epoc32\release\winscw\udeb\z\private\[UID] folder. From there it didn't get loaded in any way, but when I changed the code a little bit and copied the image file into the folder:

  kuva = SDL_LoadBMP("C:\\kuva.bmp");

...something really started happening! The image showed up brilliantly on the screen, and nothing erroneus was in sight. The folder in that case is \epoc32\winscw\c\.
Some problems I had with it, when the image is tried to be loaded from the UID folder. The result will then be just a black screen. But, now it's all right and I could start to make some kind of game with SDL.

For the Symbian guru Markus Mertama I'd like to give a public acknowledgement for the good he has given to me by helping to get this SDL working on S60 3rd Edition environment. And a huge thank you for porting SDL onto Symbian!

sunnuntai 2. syyskuuta 2007

Symbian C++

Jos minulta kysyttäisiin, että mikä on mielestäni maailman vaikein ohjelmoitava ympäristö, niin vastaukseni olisi Symbian. En ole kyllä puoliakaan ympäristöistä nähnyt, mutta Symbian vaikuttaa siltä, että jumalat olisivat olleet koodaamassa sitä. Varmaan aika harva ihminen maailmassa pystyy lonkalta kirjoittamaan "Hello World!" -tyyppisen ohjelman graafisella käyttöliittymällä varustettuna Symbianille. Propsit ja kaurakeksi tällaisille henkilöille.

"Hello World!" konsoliympäristössäkin näyttää tältä, jos ei oteta huomioon C-kielisen koodaamisen mahdollistavaa OpenC-pluginia (joka sekin on vain S60 3rd Editionille):

LOCAL_C void doExampleL()
{
_LIT(KHelloWorldText,"Hello world!\n");
console->Printf(KHelloWorldText);
}

C:n ja C++:n "Hello World!" -esimerkki vielä menee helpostikin, mutta jos tuon haluaa ymmärtää niin on vähän tajuttava luokkien ja osoitinten päälle. Voi voi voi... Tietysti kannattaisi lukea aluksi Symbian OS Explained -kirja, jotta saisin vähän ymmärrystä siihen, miten Symbian OS:ssä jutut toimivat.

Loppusanasena kommentoin, että älyttömän kivuliaalta ja mieltämurtavalta tuo Symbian C++ näyttää. Mutta jotain juttua olen kuullut että Symbian-koodaajien palkkataso on siellä 3000 hujakoilla. Eipä ole ihme. Olisi mukava kuulla jonkun samankaltaisen ihmisen aatteita Symbian C++:sta. Samanlaisen Symbian-friikin kuin minun.


If someone would ask my opinion of what environment is the hardest to program onto, I'd say Symbian. I haven't seen even the half of all the environments, but Symbian appears to be like it was coded by gods. Surely pretty few people in the world can bluntly write a "Hello World!" type of program with graphical user interface for Symbian. All points and a cracker for this kind of person.

"Hello World!" in colsole environment looks like this, if the OpenC plugin (which is only for S60 3rd Edition) that enables the coding with C language:

LOCAL_C void doExampleL()
{
_LIT(KHelloWorldText,"Hello world!\n");
console->Printf(KHelloWorldText);
}

I understand C's and C++'s "Hello World!" example quite easily, but if you want to comprehend that, you must have some knowledge of classes and pointers. My oh my... Naturally you would expect me to read the book Symbian OS Explained to shed some light onto how things work on the Symbian OS...

As a final word I'll comment that unbelievably painful and mind-crushing that Symbian C++ seems. But some stories I've heard that Symbian programmers' wage level is somewhere near 3000 euros per month. No wonder. It would be nice to hear someone same kind of person about Symbian C++. Another Symbian freak like me.

Nokia 9210:ni jäi eläkkeelle/ My Nokia 9210 retired

Nokia 9210:ni alkoi vuosi sitten käyttäytyä oudosti ja pian näytön taustavalo sammui kokonaan. Tilasin eBaysta uuden näyttökaapelin siihen 10 dollarilla, mutta sekään ei auttanut. Kävi ilmi, että myös tämä varaosa oli käytetty. Näyttöön tuli kyllä valo, kun tuon "Flexi"-kaapelin oli vaihtanut, mutta näyttö näytti olevan tavallisen 4096-värisen sijaan 256-värinen. Tämän lisäksi sisänäytön viereiset komentonapit (CMD-näppäimet) eivät toimineet, paitsi alimmainen, kunhan tarpeeksi kovaa painoi. Kannen napeista vain 1, 2 ja 3 sekä valintanäppäimet toimivat.

Päätin pari päivää sitten kokeilla, josko tuo edellinen näyttökaapeli toimisi, mutta tällä kertaa vaihtaminen ei tuottanutkaan odotettua tulosta; kun kytkin laitteen päälle ja avasin sisänäytön, niin taustavalo oli vieläkin pimeänä, mutta sen lisäksi sain kunnon jättipotin: aloituskuva (iso ja pieni käsi koskettavat) vilkkui noin 3-5 sekunnin välein. Tästä se ei enää koskaan lähde päälle ilman joidenkin komponenttien uusimista, tai ainakin niin olen lukenut. Kokeilin vielä vaihtaa tuon eBay-kaapelin takaisin, mutta samoin tuloksin, paitsi että taustavalo syttyi. Nyt lojaali ja hieno Nokia 9210:ni on eläkkeellä. Ajattelin repiä sisänäytön pois ja myydä se nettihuutokaupassa pois. Tuolla koneella ei enää tee mitään, se on varma juttu. Upouusi näyttökaapelikin maksaa 60-80 euroa, ja tällä summalla saa ainakin kaksi 9210:ä Huuto.netistä.

Minusta Nokia 9210 on maailman hienoin matkapuhelin. Nokia 9500 tämän kännykän kuorissa olisi täydellisyyden ruumiillistuma.


My Nokia 9210 started to behave strangely a year ago and soon the display's backlight went out for good. I ordered a new screen cable for it from eBay for 10 bucks, but it didn't help. It was revealed that this spare part was used also. The display was lit up when I had changed that "Flexi" cable, but instead of having 4096 colours the screen seemed to have 256. In addition to this the buttons next to the inner LCD (CMD buttons) didn't work, except the lowermost one, as long as it was pushed hard enough. Of all cover side's buttons only 1, 2 and 3 and the select worked.

A few days ago I decided to try if that former cable would work, but this time the changing didn't bring up the wished results; when I switched the device on and opened it up, the display backlight was still out of the picture, but furthermore I got a real jackpot: the starting image (big and small hands touch) was flashing between 3 to 5 seconds interval. It will never go on from here unless some components are changed, or that's what I've read. I tried to change the eBay cable back into the device, but with the same results, except the backlight went on. Now my loyal and fine Nokia 9210 is retired. I decided to remove the inner LCD and sell it away on an internet auction. That device is useless now, that's for sure. A brand new screen cable costs 60-80 euros, and with that amount of money you could get at least two Nokia 9210s from Huuto.net (a Finnish internet auction site).

I find Nokia 9210 the most beautiful mobile phone in the world. Nokia 9500 inside this phone would make a perfect phone.

lauantai 1. syyskuuta 2007

iPhone-klooni Nokialta/ iPhone clone from Nokia


Nokia paljasti 29. päivä tätä kuuta GoPlay-tapahtumassaan uuden kännykkämallinsa, joka on erehdyttävän saman näköinen kuin eräs toinen puhelinmalli - nimittäin iPhone! Kun Nokian multimediayksikön johtajalta, Anssi Vanjoelta, kysyttiin iPhonen ja tämän "iPhonyn" samanlaisuudesta, niin hän vastasi: "Jos maailmassa on jotain hyvää, kopioimme sitä ylpeydellä." Mmm... Eh? Mielestäni tuo on aikamoinen kunnianosoitus iPhonelle - Applen ensimmäiselle kännykkämallille. Niin suuri, että maailman kännykkäjätti haluaa kopioida sen ominaisuuksia uuteen kännykkäänsä.

Tuo iPhony toimii S60-alustalla ja käyttää kiihtyvyyssensoria ja lukemani mukaan pystyy reagoimaan kahden sormen painallukseen yhtä aikaa. Kiinnostavaa nähdä, miten tuo menee kaupaksi sitten, kun iPhone on jo kauan ollut myynnissä. Eli ensi vuonna jossain vaiheessa.
Itse en varmaan koskaan osta iPhonea enkä tuota kopiotakaan, vaan pysyttelen tavallisissa näppäinkännyköissä.


Oh please, just read the English article from one of the thousands of other blogs you think are superior to mine =)
http://www.engadget.com/2007/08/29/nokias-iphone-no-seriously/

perjantai 31. elokuuta 2007

OPL:n tulevaisuus/ OPL's future

Koodaaminen on jännää ja hauskaa puuhaa. Kun taannoin koodailin OPL:llä ohjelmia, se oli todella helppoa ja vaivatonta. Toimiva käyttöliittymä oli helppo rakentaa ja koodailu onnistui puhelimellakin. Nyt OPL on suuren kuolemisuhan alla S60 3rd Editionin binääriyhteensopimattomuuden ja projektin ylläpitäjien vähyyden (kaksi aktiivista ohjelmoijaa) vuoksi.

Itse koodailin alaani liittyvää laskinohjelmaa S80-alustalle, joka auttoi minua melkoisesti opiskelupaikassani. Ohjelmassa täytyi syöttää vain luvut dialogiboksiin ja ohjelma tulosti näytölle tuloksen (esimerkiksi ideaalikaasun lain lasku, pV = nRT). Hauskaa oli. Ja nopeaa koodaamista, kun kielenä toimi OPL. Nyt täytyy sitten alkaa vähitellen opetella Symbian C++:aa, jotta pystyy jotain tuollaista tekemään. Tai no, onhan noita Pythoneita ja muitakin kieliä, joista valita. Olisi ehkä järkevämpää opetella niitä ennen "hirviöön" siirtymistä...

Tässä kun kirjoittelen niin alkaa hirmuisesti kasvamaan taas koodailuinto. Pythonin alkeita siis opettelemaan.


Coding is exciting and fun. When I some time ago coded applications with OPL, it was very easy and painless. A working interface was easy to build and coding could be done on the phone also. Now OPL is under a threat of dying completely because of the binary uncompatibility with S60 3rd Edition and the project administrators' fewness (two active developers).

I myself coded for S80 platform a calculation application connected to my occupation, which helped me a lot in my school. In the program there was meant to enter only the figures into a dialog box and then the application printed the result onto the screen (for example the ideal gas law, pV = nRT). It was fun. And quick coding, for that matter, when the language was OPL. Now I must step by step learn Symbian C++ to be able to do that kind of applications. Well, there are these Python and other languages to choose from as well. It might be reasonable to learn them before moving onto the "monster"...

Now when I'm writing this, the coding enthusiasm begins to rise up extensively. So let's go to learn Python's ABC.

Nokia N93

Olen nyt muutaman viikon katsellut Nokia N93:lla otettuja kuvia ja laitteen speksejä sun muuta ja olen vakaasti päättänyt että sellaisen hankin. Sitten kun on rahaa. Laite on oiva pelipuhelin, koska suuntanäppäimistö on sen vasemmalla puolella silloin, kun pelataan vaakanäyttötilassa. Yleisin paikka peliohjaintenkin suuntanäppäimistölle on juuri vasemmalla puolella. TV-out-mahdollisuus on tietenkin plussaa, mutta en usko käyttäväni sitä kovinkaan usein. Kameraa sitten taas käytän hyvinkin usein. N93:n kuvat ja video sekä muutkin speksit näyttävät olevan samaa tasoa kuin ensimmäisessä digikamerassani, HP PhotoSmart M307:ssa.

SDL:llä pystyy myös tekemään pelejä tälle kännykälle, ja se onkin yksi kriteeri, jonka vuoksi hankin ko. puhelimen. Joskus sitten tulevaisuudessa varmasti tulee tehtyä jonkinlaista hyötyohjelmaakin Symbian C++:lla, mutta nyt tiedot ja taidot ovat liian heikot sellaiseen.


Lately I have been viewing photos taken with Nokia N93 and its specifications and else and I've firmly decided to get one. When I have the needed amount of mone, of course. The device is a brilliant gaming phone, because the directional pad is on its left side when the landscape mode is used for playing. The most common place of game controllers' d-pad is on the left side. TV-Out possibility is of course a plus side, but I'm not sure if I will use it very often. Then again I use the camera very often. N93's photos and video and other specs seem to be of the same quality as in my first digital camera, HP PhotoSmart M307.

One can make games with SDL for this phone, and it is one criterion, which affects to my decision to get this phone. Somewhere in the future I will surely make some utility programs with Symbian C++, but right now the knowledge and skills are too weak for that.

Capcomilta pelejä Symbianille/ Games from Capcom onto Symbian

Uusi Nokian N-Gage-alusta puhuttaa nyt maailmalla. Nokia on maininnut että se ei enää ole vain yksi laite, vaan palvelu, josta voi hankkia pelejä S60 3rd Ed. -laitteille. Tuetut laitteet ovat ainakin Nokian mukaan "yhteensopivat Nseries-laitteet". Tällä tarkoitetaan laitteita, joissa on mm. rautatason 3D-kiihdytys (käyttää PowerVR:n piiriä ja ohjelmointi tapahtuu käyttäen OpenGL ES:iä ja M3G:tä). Palvelu on siis saatavilla marraskuusta 2007 lähtien seuraaville laitteille:
- Nokia N73
- Nokia N81
- Nokia N81 8GB
- Nokia N93
- Nokia N93i
- Nokia N95
- Nokia N95 8GB

Tälle Nokian uudelle N-Gage-konseptille on lupautunut mittava määrä pelintekijöitä tekemään pelejä, mm. Capcom (tunnettuja pelisarjoja mm. Mega Man, Street Fighter ja Resident Evil), Vivendi Games (Crash Bandicoot, jonka tulo on varmistettu mobiilialustalle), Electronic Arts (FIFA 08, The Sims 2 Pets, Tetris ja Tiger Woods PGA TOUR, jotka ovat varmistettuja) ja Nokia itse (Bounce Boing Voyage ja Snakes Subsonic, jotka ovat tulossa hyvää vauhtia).

N-Gage-konseptin pelit maksavat 6-10 euroa ja maksutapana voi käyttää operaattorin laskua tai luottokorttia. Taas on vanhemmilla yllätys odottamassa kuun lopulla, kun poika on ladannut 20 kännykkäpeliä uuteen älypuhelimeensa.


The new Nokia's N-Gage platform gets talked about currently. Nokia has stated that this concept isn't just one device any more, but a service where one can obtain games for some S60 3rd edition devices. The supported devices are, according to Nokia, "compatible Nseries devices." This concern devices that have at least hardware 3d acceleration (uses PowerVR's chip and programming is based on OpenGL ES or M3G). The service is obtainable from November 2007 for following devices:
- Nokia N73
- Nokia N81
- Nokia N81 8GB
- Nokia N93
- Nokia N93i
- Nokia N95
- Nokia N95 8GB

A noteworthy amount of game developers have pledged to make games for this Nokia's new N-Gage concept. For example Capcom (famous game series include Mega Man, Street Fighter and Resident Evil), Vivendi Games (Crash Bandicoot, whose arrival is confirmed), Electronic Arts (FIFA 08, The Sims 2 Pets, Tetris and Tiger Woods PGA Tour, that are all confirmed) and Nokia itself (Bounce Boing Voyage and Snakes Subsonic, that are proceeding with substantial speed).

N-Gage concept's games cost 6 to 10 euros and paying methods accepted are operator's bill or credit card. Again the parents have quite a surprise waiting for them at the end of the month, when the boy has downloaded 20 games onto his brand new mobile phone.

torstai 30. elokuuta 2007

Simple DirectMedia Layer (SDL)

Kyllä täytyy nostaa oikein kunnolla hattua eräälle peliohjelmoijalle - nimittäin Sam Lantingalle. Hän on helpottanut peliohjelmointia huomattavasti tuomalla vuonna 1998 SDL-nimisen ohjelmointirajapinnan julki, jossa esimerkiksi kuvan lataus on erittäin nopeaa ja helppoa, mutta silti hyvin nopeaa, kun kielenä käytetään C:tä. Itse opettelen tällä hetkellä kuumeisesti ohjelmointia SDL:llä, sillä SDL:n funktioita käytettäessä koodia voi ajaa niissä laiteissa, joille SDL on julkaistu (eli Windows, Linux, Windows CE, Mac OS, Symbian OS + monia muita).

Käytän Markus Mertaman porttaamaa SDL-versiota Symbianille (käytän S60 3rd Edition Maintenance Release -softakehityspakkausta (SDK)), ja alkukankeuksien jälkeen olen saanut ajettua mm. XFlame-, Newvox-projektit emulaattorilla. Kyllä se on mahtava tunne kun saa jotain tuloksia Symbianille. Työn hedelmiä jaksaa katsella pidemmän aikaa, kun on yrittänyt ja yrittänyt ja lopulta onnistunut. Markus on paljon auttanut minua näissä jutuissa ja jaksanut uhrata aikaansa melko paljon viime aikoina kysymyksilleni. Olen hänelle todella, todella kiitollinen. Hän on kyllä Symbian-ihmemies.

Yritin taannoin S80-ympäristössä (v2 eli Nokia 9500, 9300 ja 9300i) saada SDL:ää toimimaan. Kokeilin peräti neljää SDL:n versiota, jotka ovat portattu Symbianille mutta eipä syntynyt tuloksia. Tai no, tuloksina olivat musta ruutu kännykässä tai koko projektia ei pystynyt kokoamaan Series 80-alustalle virheiden vuoksi (joita minä en ymmärtänyt ainakaan). Päätin luopua yrittämisestä ja myin Nokia 9500:ni pois, koska en enää yritä tehdä sille ohjelmia. S80 on niin epätuettu käyttöliittymä verattuna S60 v3:een. Jälkimmäinen on tulevaisuus. All roads lead to S60 3rd edition. Antaa S80:n kuolla rauhassa. Itse ajattelin, että olisin vielä aktiivinen S80-koodaaja vuosienkin päästä (ja loistokkaasti nimeni näkyisi my-symbian.comin S80-osaston uutissivulla monen monta kertaa, heh), mutta tähän on nyt tultu. S60 vei minut mennessään.


I must give some big credits for one particular game programmer - Sam Lantinga that is. He has made game programming way easier by bringing in the year 1998 to publicity an application programming interface named SDL, where, for example loading an image is very fast and easy, but still very efficient when the used language is C. I'm currently learning hectically programming with SDL, because when its functions are used, the code can be driven in all the devices that SDL has been published (Windows, Linux, Windows CE, Mac OS, Symbian OS + many others).

I'm using the SDL version that Markus Mertama has ported onto Symbian (I use S60 3rd Edition Maintenance Release software development kit (SDK)), and after some troubles at the beginning I have successfully driven XFlame and Newvox projects on the emulator. It sure is a wonderful feeling when one gets working results onto the Symbian. The work's products can be preferably viewed for a long time, when you have tried and tried and at last succeeded. Markus has helped me a lot in these things and managed to sacrifice quite much time for my questions lately. I'm very, very grateful for him. He sure is a Symbian MacGyver.

Not long ago I tried to get SDL working on the S80 environment (v2 (Nokia 9500, 9300 and 9300i)). I tried altogether four SDL versions that had been ported onto Symbian but results weren't born. Or better, the results were yet black screen on the phone or the whole project couldn't be compiled onto the Series 80 UI because of the errors (that I didn't understand at all). I decided to give up trying and sold my Nokia 9500 away, because I'm no longer going to try making applications onto it. S80 is so unsupported platform compared to S60 v3. The latter is the future. All roads lead to S60 3rd edition. Let S80 die in peace. I thought I'd be an active S80 coder for years after (and gloriously my name would show up on my-symbian.com's S80 section news page for many, many times, heh), but here I have come. S60 took me with it.

C++-ohjelmointi/ C++ programming

Nyt kolme kuukautta tosissaan opeteltuani C++:aa (aiemmin lainailin kirjoja mutta ne eivät oikein auenneet silloin) voisin sanoa, että perusasiat on oppinut älyttömän nopeasti kun on noin vuoden koodaillut OPL:llä ohjelmia Symbianille (S80-alustalle). Luokkajuttuja pitää vielä kerrata ennen kuin ne aukeavat kunnolla, jos aukeavat. Sitten siirrytään taas eteen päin kohti vaikeampia asioita. Vapaan itseopiskelun merkeissä tietysti, mitä nyt jonnekin tunneille tämän vuoksi vaivautua, kun kotona kaiken saa tehdä omaan tahtiin ja yritys-erehdyssilmukkakin pääsee täällä oikein perusteellisesti valloilleen.

Jos luet tätä etkä ole koskaan ohjelmoinut ja haluaisit aloittaa, en suosittele C++:aa, vaikka se kuulostaisikin kivalta. Kannattaa aloittaa esim. BASIC:n kaltaisesta helposta kielestä, jossa ei ole sekaannuttavia ominaisuuksia (puolipilkut, kaarisulut yms.) ja jossa vähäisellä koodimäärällä voi saada kiinnostavia tuloksia aikaan.


Now when I have been learning C++ seriously for three months (formerly I borrowed books but they didn't open up then), I'd say that I have learnt basic things really fast, because I have been programming applications for Symbian (S80 user interface) with OPL. I need to rehearse class things before they open up completely, if they ever will. Then I'll move forward towards more difficult things. Of course this is done by private studying; why bother going to some class for this, as one can progress at his own rhythm, and the trial and error loop gets loose here very thoroughly.

If you read this and have never programmed before and would like to start, I don't recommend C++, although it may sound like a nice option. You should start with, for example BASIC-like rather easy language, which has no confusing properties (semicolons, parentheses and others) and a little amount of code can produce some interesting results.

Blogin ja bloggaajan esittely/ Introduction

Bloggaus on nyt sitten aloitettu. Ajattelin tänne laittaa asiaa ainakin
- PDA- ja kännykkäaiheista
- ohjelmoinnista (C/C++, OPL + mahdollisesti muistakin)
- Symbian-käyttöjärjestelmästä ja sen ohjelmoinnista.

Lisää aiheita on mielessä, mutta ne tulevat sitten jos tulevat. Tällä hetkellä suurimmat kiinnostukseni ovat noissa aiheissa.

Joku esittelykin voisi olla kohteliasta, eli olen laborantin ammattiin valmistunut supisuomalainen mies, vuosikertaa 1988. Kiinnostuksina voisi mainita noiden ylempien aiheiden lisäksi valokuvauksen, yleisen tekniikan ja tieteen sekä hämähäkkieläimet.

Käännän blogia nyt englannin kielelle, koska se saattaa sisältää arvokasta tietoa kansainvälisille Symbian SDL -kehittäjille ja ehkä myös muillekin. Korostan englanninkielisen tekstin sinisellä värillä.


So, blogging has been started now. I thought I'd put here at least subjects about
- PDA and mobile phones
- programming (C/C++, OPL and possibly others as well)
- Symbian operating system and its programming.

More subjects are in my mind but they will come here if will. Currently my biggest interests are in these subjects.

Some kind of introduction would be appropriate, so... I'm a Finnish man born in 1988, who has graduated to laboratory assistant profession. In addition to those topics I mentioned, I could also name photographing, general technology, sciences and arachnids.

I have now started to translate this blog into English, as it may contain some valuable information for international Symbian SDL developers and maybe for others as well. I'm going to highlight the English text with blue colour.